۹۰/۱۲/۲۸ مصوبه پانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان ابلاغ شدهمگام با تقدیم تبریک عید نوروز و آرزوی موفقیت و سلامت برای هموطنان گرامی و آرزوی پیروزی  جمهوری اسلامی  ایران  و ایران افسانه ای در همه زمینه های علمی ، سرمایه گذاری و سیاست جهانی باستحضار میرساند :  در پی تشکیل جلسه بررسی گزارش طرح جامع منطقه نمونه گردشگری اراضی پهن آباد همدان ، محل میزبانی « پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر» توسط شرکت مهندسین مشاور آمایش پژوه پارس
، آقای بیات طی نامه شماره ۱۶۱۶۱  در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ به ۸ دستگاه دولتی استان همدان و همچنین به آقای محسن طبیب زاده طراح ، صاحب امتیاز و مجری پروژه  فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ابلاغ کرد تا آقای طبیب زاده نسبت به تهیه و ارائه گزارش زیست محیطی پروژه اقدام نماید .

متعاقب اقدام بالا و باهمّت قابل تقدیر  مهندس عباسچیان نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری ، دبیر ستاد سرمایه گذاری و ریاست سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان ، جلسه ای بتاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ در دفتر معاونت عمرانی استان ، با شرکت و ریاست مهندس سامری معاون عمرانی استاندار همدان ، عباسچیان نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری ، دبیر ستاد سرمایه گذاری و ریاست سازمان امور اقتصادی و دارائی ، خلیلی خواه معاون سازمان مذکور ، فرهاد کرم سرپرست مرکز خدمات سرمایه گذاری ، یاری کارشناس مرکز صدرالذکر ، مهندس صمدیان نماینده دفتر فنی ، بیات مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، مهندس قاسمی معاون گردشگری و خانم مهندس روحانی کارشناس میراث فرهنگی و محسن طبیب زاده تشکیل شده و مقررو مصوب گردید : تا بیات مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان جهت تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی منطقه پهن آباد با مهندس مشاور ذیصلاح مبادرت به عقد قرار دارد نماید . این مصوبه طی شماره ۲۰۸۳۱ – ۱۱۶ در آخرین لحظات پایانی سال ۱۳۹۰ و درآستانه  حلول سال جدید ۹۱ بتاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰توسط نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و ریاست سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان ابلاغ گردید

در بند دوم این مصوبه مقرر شد : ( علی حیدر نوری ) معاونت محترم برنامه ریزی استانداری همدان اعتبار لازم را جهت انجام مطالعات امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی به اداره کل میراث فرهنگی استان همدان اختصاص دهد .همانطور که ملاحظه میفرمائید ، در بند ۳ مصوبه به اداربه کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تکلیف شده است پس از تآمین اعتبار ، جهت تهیه ارزیابی زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری پهن آباد ( محل میزبانی و اجرای پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر با شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح( مورد وثوق و تائید اداره کل حفاظت محیط زیست )  قرارداد منعقد  نماید ( در این رابطه محسن طبیب زاده طی نامه ای خطاب به بیات مدیرکل میراث موضوع را ناظر به مفاد آئین نامه و ماده ۷ قانون اصلاح برخی از برنامه های چهارم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ملحوظ داشتن محدودیت زمان تعیین شده در آن متذکر و پیگیر شده و متعاقبا نیز با مهندس محمد پور مدیرکل حفاظت محیط زیست و اسدی کارشناس اداره کل مذکور جهت همیاری و تسریع در عملیات هماهنگی لازم را بعمل آورده و جای خوشبختی است که  یاد آور شود نامبردگان علاقمندی و همت  ارزشمند خود را برای تحقق پروژه در همدان مورد تائید  قرار  دادند .

همچنین در بند چهارم مصوبه آمده است : مقرر گردید ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، مرکز خدمات و دبیر خانه ستاد سرمایه گذاری و دفتر فنی استانداری همدان ، بررسی های لازم در خصوص پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر را انجام داده تا در صورت نیاز زمین ( مناسب تر) دیگری جهت اجرای پروژه معرفی شود و یا پروژه جهت اجراء در منطقه پهن آباد منطبق با نوع خاک و نحوه استقرار طرح های آن تعدیل و سپس فاز بندی اجرائی صورت پذیرد .

مصوبه به طبیب زاده نیز تکلیف نمود تا فازبندی و مدت زمان اجرای پروژه را به مرکز خدمات و دبیر خانه ستاد سرمایه گذاری استان ارائه کند .

طبیب زاده قبل از انقضای سال ۱۳۹۰ طی نامه شماره ۹۰۱۲۲۹۱۷۱۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ فازبندی پروژه را در سه فاز و مدت ساخت و ساز را ظرف مدت ۸ سال توسط فاکس و بشرح ذیل به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان اعلام نمود .

در اینجا لازم است اضافه کند مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان با حمایت عباسچیان ، خلیلی خواه و کرم مبادرت به عقد قرارداد با مهندسین مشاور طرح گستر دنا نمودند که گزارش آن جداگانه جهت استحضار دکتر علیشیری معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی و ریاست سازمان خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی  ایران ارسال شده است .
مهندس سامری معاونت عمرانی استاندار همدان تاکید کرد که متعاقباً نحوه سرمایه گذاری در جلسه ای مورد بررسی و حمایت قرار گیرد  .

 اضافه میکند طبیب زاده از باب اجرای آئین نامه و ماده ۷ قانون اصلاح برخی از برنامه های چهارم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد هماهنگی بیشتر فیمابین اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان و اداره کل حفاظت محیط زیست طی نامه شماره ۹۰۱۲۲۹۲۱۴۲ بتاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰( که بشماره ۴۰/۹۱۱۱۴۶ بتاریخ ۵/۱/۹۱ ثبت دبیر خانه اداره کل مذکور شده و به خانم مهندس روحانی و آقای مهندس قاسمی ارجاع شده است ) از آقای بیات خواست  تا اقدام سریع و قانونی اجرای مصوبه ابلاغ شده بالا و از جمله عقد قرارداد با مهندسین مشاور  تهیه کننده گزارش زیست محیطی مورد وثوق اداره کل حفاظت محیط زیست را مورد توجه و اقدام قرار دهند .

برای اینکه در جریان و حال و هوای جلسه کار گروه تخصصی گردشگری استان همدان که منجر به تصویب کلیات پروژه گردید قرار گیرید ، بر روی همین عبارت و یا تصویر بالا کلیک کنید .
انتظار میرود در سال ۱۳۹۱ ، اداره کل  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ،  یکبار دیگر با ملحوظ داشتن آئین نامه و ماده ۷ قانون اصلاح برخی از برنامه های چهارم توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ، همت و علاقمندی خود را در سالی که مقام معظم رهبری ، سال « تولید ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » نام گذاری فرموده اند ، سال اثبات وظایف راهبردی ، سرعت در کار ، رفع موانع و حمایت عملی از پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در همدان ، ناظر به فراز ها و مستندات استخراج شده از طرح جامع گردشگری تهیه شده توسط شرکت مهندسین مشاور قرار داده و از امر سرمایه گذاری در استان همدان و کشور بر اساس وظایف شرعی ، قانونی و ملی حمایت مصرانه نموده و از فوت وقت بهر عنوان و دلیل جلوگیری نمایند .به کاربران ارجمند جهت اطلاع از کلیات پروژه کارآفرین ، اشتغال زا و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، توصیه میشود مندرجات صفحات ذیل را مورد توجه قرار دهند.

اضافه میکند ، در پی برگذاری پانزدهمین جلسه مرکز خدمات و دبیر خانه سرمایه گذاری استان همدان ، ابوالفضل عباسچیان طی نامه شماره ۳۹۳ – 116 در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۲ از مهندس سامری معاون عمرانی استاندار همدان پیرامون بررسی های لازم در خصوص پروژه و اقدام لازم در خواست نمود که تصویر آن در ذیل ملاحظه میشود

 

 

 

  

 

 

2 دیدگاه در “۹۰/۱۲/۲۸ مصوبه پانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان ابلاغ شد

  1. استاد طبیب زاده ، با تقدیر و تشکر ازکارآفرینی و خلاقیت ارزنده شما هموطن عزیز ، همزمان با کلنگ زنی انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس بدشت کویر( استان یزد ) پیشنهاد میکنم در انتخاب قطعی زمین پروژه با مشخصات : (الف)عرصه ۲۰۲۹۷۵۲۷ مترمربع (ب) متراژ کل بنا ۱۰٫۸۰۹٫۰۵۴ مترمربع (پ) میزان سرمایه گذاری ۷۱,۹۰۵,۶۲۲ میلیون ریال (ت) مدت زمان انجام مطالعات ، ساخت و ساز ۸ سال (ث) تعداد گردشگران داخلی و خارجی ۵۷٫۶۲۰٫۷۴۴ نفر تختخواب (ج) زمینه سازی اشتغال پایدار و نیمه پایدار متخصصین و نیز ناپایدار ۲٫۶۵۱٫۱۶۳ نفر شغل (چ) با درآمد ۴۳٫۵۰۷٫۶۶۵٫۴۶۸٫۰۴۰ ریال در سال اول بهره برداری و ۲۹۷٫۳۰۳٫۰۷۸٫۴۷۸٫۰۴۷ ریال در سال ۵۰ بهره برداری (ح) زمینه سازی تبدیل ایران افسانه و جمهوری مقتدر اسلامی به پایتخت تمدن ، پایتخت هنر ، پایتخت فرهنگ ، پایتخت اقتصاد ، پایتخت گردشگری ، پایتخت صنایع دستی ، پایتخت حماسه آفرینی مردم سالاری دینی و ملی و بویژه پایتخت سیاست جهان . اراضی نامحدود کویر و یا یکی از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی واقع در خلیج فارس را نیز بعنوان یکی از گزینه های ارزنده خود قرار دهید . مهندس سید حسن کریمی اصل یکی از سربازان امام زمان ( عج ) و معتقدان به اقتدار و توانمندی قرار گاه سازندگی خاتم انبیاء ( ص) سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران .

دیدگاه‌تان را بنویسید: