۸۹/۱۱/۱۱ پیشنهاد به رئیس بازرسی کل کشور و استان همدان و یادآوری به مدیرکل میراث همدانبرای افزایش کارائی دستگاه های دولتی  و رضایت مردم و سرمایه گذاران استان همدان ، ماده ۷ قانون « اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی » که آئین نامه اجرائی آن نیز تدوین و ارائه گردیده است ، وسیله محسن طبیب زاده به بازرسی کل کشور و بویژه به اکبر عابدی مدیرکل بازرسی استان همدان پیشنهاد شد و در نامه دیگر از اسدالله بیات مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان خواسته شد تا با ملحوظ داشتن فرصت محدود پایان سال نسبت به اجرای بند های مصوبه ۸۹/۱۰/۲۲ ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اقدام عاجل کند .

برای ادامه مطالب و مطالعه  مطالب روی همین عبارت و یا روی لگوی بازرسی کلیک کنید .


بیشتر بخوانید