۹۰/۰۴/۱۴ بسفارش ستاد سرمایه گذاری ، مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی استان همدان امکابر اساس آفرینش فکری و خلاقیت ثبت شده محسن طبیب زاده حکیمی و بسفارشات ستاد سرمایه گذاری ، مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی استان همدان و همت قابل تحسین مهندس عباسچیان ، مهندس خلیلی خواه و مهندس کرم ، گزارش مقدماتی امکان سنجی و وجاهت مالی پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر تهیه گردید .

برای کسب اطلاع بیشتر ، لطفا روی همین عبارت و یا لگوی بالا کلیک کنید ، متشکرم


بیشتر بخوانید