۸۷/۱۰/۱۶ مراسم خواستگاری و مسئله قابل توجه جوانان


مراسم خواستگاری از مراسم قابل احترام خانواده های اصیل ایرانی است و مراسنم مذکور با رعایت همه آداب و سنت های آن همراه با حضور بزرگان فامیل میتاند سبب استحکام کیان خانواده و ازدواج زوجین شود .

 

بیشتر بخوانید