۸۸/۱۱/۱۹ گردهمائی داوطلبین عضویت در هیئت مؤسس


هیئت مؤسس شرکت تعاونی سهامی عام  بستر حقوقی تحقق پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر گزینش و انتخاب شدند

 اینک بر کسب اطلاعات بیشتر ، خواهشمند است بر روی همین عبارت کلیک کنید .بیشتر بخوانید