۹۳/۱۱/۲۲ نامه طراح پروژه به ریاست جمهور۱۳۹۳/۱۱/۲۲ تقدیم پیشنهاد به ریاست محترم جمهوری و پیگیری از طریق اداره کل بازرسی مرکز ارتباط مردمی 

 

قابل توجه ، دولتمردان

اشخاص حقیقی و حقوقی  اعم از تعاونی ، دولتی و بخش خصوصی

ایرانیان داخل و غربت نشینان خارج میهن ، عاشقان اعتلای و حضور پر افتخار ایران اسلامی در بالا ترین قله رفیع کشور های دنیا

سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توانمندان پیشگام در تامین رقابتی حداقل ۳ تا ۷ هزار هکتار زمین مناسب برای تحقق پروژه

البته لازم بیادآوریست که از ابتدای موفقیت آقای دکتر روحانی و احراز سمت ریاست جمهوری به ایشان چندین نامه تقدیم داشتم که به هیچیک از آنان پاسخ ندادند و لذا ضروریست به حداقل دو شماره ره گیری بدون جواب اشاره نمایم  پیگیری شماره ۲۶۰۲۷۶۶۲۴۰۳ و ۲۶۵۹۵۷۵۸۲۰۳ نهاد ریاست جمهوری

خواهشمند است  برای مطالعه بقیه مطالب روی فایل ذیل و یا همین عبارت کلیک کنید

بیشتر بخوانید