۸۹/۰۹/۲۴ محمد رضا همتی مدیرکل منابع طبیعیمهندس محمد رضا همتی مدیرکل منابع طبیعی استان همدان با ارسال یک حلقه
CD پلان و مختصات اراضی تخصص بافته اجرای پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر را برای طبیب زاده و برای مهندس دهقان رئیس حوزه ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل استان همدان ارسال کرد.

برای ادامه مطالب روی همین عبارت و یا آیکون بالا کلیک کنید


بیشتر بخوانید