۸۹/۰۹/۳۰ موافقت نامه تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام صادر شدحسب گزارش واحد ارتباط مردمی پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، با ارائه مدارک تکمیل شده داوطلبان عضویت و فرم های
۱ و ۲ و ۳ وزارت تعاون توسط محسن طبیب زاده حکیمی و متعاقب آن درخواست یزدانی مدیرکل تعاون استان همدان از وزارت تعاون در پایتخت ، موافقت نامه تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام تمدن جهان و پایتخت هنر در همدان توسط فیاض مدیرکل تعاونی های نسل جدید وزارت تعاون صادر گردید .

برای ادامه خبر روی همین عبارت و یا آیکون بالا کلیک کنید


 

بیشتر بخوانید