۸۷/۱۰/۱۳ مهندس یزدانی معاون وزیر تعاون و تغییر در نحوه ارائه سهام عدالتمعاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون گفت:با تدوین آیین نامه های جدید فصل ششم از قانون اجرای اصل ۴۴نحوه واگذاری سهام عدالت تغییر کرده و به روش جدید صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید