۲۹/۹/۸۶ گزارش شماره ۳ نماینده پروژه از شهر و استان مقدس قم


حسین حسینی تبار کریمی نماینده سخت کوش و پیگیر اشتان قم ، از کم توجهی ها باکی ندارد و مصرانه مصمم به انجام تعهد خود در راستای سیادت و شکوه جمهوری اسلامی ایران است و معتقد است هرچه کار سختتر  باشد ، اجرش نزد خدا و مردم شریف ایران ، علی الخصوص جوانان و شهروندان قمی بیشتر است ولذا با صبوری و پشتکار پیش میرود و حتما هم موفق خواهد شد  یا حق ، یا علی مدد  


بیشتر بخوانید