۸۹/۱۲/۲۲ استانداران کشور و از جمله پیریائی متعهد اشتغال شدپیریائی استاندار همدان و تعهد ایجاد اشتغال . در همایش استانداران با حضور رئیس جمهوری و با توجه به مزیت های استانها برای هر استان ، از جمله برای پیریائی استاندار همدان  ، توسط دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور تعهد مشخصی برای ایجاد اشتغال جوانان و خردمندان مجرب و کاهش نرخ بیکاری  زیر ۵ درصد رقم زده شد.
حداقل زمینه اشتغال ۲۲۲۶۰۰ شغل برای جوانان آماده بکار در پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر موقعیت مناسبی برای پیریائی و استان همدان است .

برای ادامه و مطالعه روی همین عبارت و یا روی لوگو بالا کلیک کنید .


بیشتر بخوانید