۸۸/۳/۹ پاسخ کارشناسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کلانتری ۱۲۷ نصر تهران در ارتباط با شکوائیه وکیلدر پی شکوائیه و دادخواست تقدیمی فیروز آذر وکیل پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر بدادگاه و کسب دستور مقام محترم قضائی به شعبه تعیین شده برای استیفا حقوق موکل از متجاوز بحقوق مادی و معنوی محسن طبیب زاده صاحب اثر ، پدید آورنده و دارنده سند و دارنده سند واسپاری برخوردار از مالکیت مورد حمایت قانونی حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ، پاسخ کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به کلانتری ۱۲۷ نصر با موضوع ، پاسخ به استعلام بازپرس محترم شعبه ۱۸ ناحیه ۲ صادر شد .

 

بیشتر بخوانید