۲۹/۲/۸۷ شنیدنی های جلسه معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاونحاصل  دیدار ها و تماس های تلفنی  فروردین و اردیبهشت ماه  که بدلایل متعدد از ذکر خبر آن در سایت خوداری شده بود چنین شد که : تشکیل ستادی متشکل از تعدادی وزارت خانه های و عضویت  و دبیری محسن طبیب زاده طراح و مجری پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، بمنظور تحقق پروژه مذکور در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفت که اینک به رئوس برخی تماس ها ، نشست ها و اقدامات اشاره میکند .

بیشتر بخوانید