۸۸/۴/۱۰ گزارشی از جدیت حسین حسینی کریمی تبار و شناسائی زمین مناسب یرای میزبانی پروژه در استان قم.

 در تماس ساعت ۶ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۸۸/۴/۱۰ ، حسینی کریمی تبار نماینده فعال و سخت کوش پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در استان و شهر مقدس قم اعلام نمود پیرو هماهنگی های صورت گرفته در خصوص مان یابی و شناسائی زمین مناسب برای اجرای پروژه مذاکراتی با سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم انجام داده اند که شرح آنرا ملاحظه خواهید کرد .

 

بیشتر بخوانید