۸۸/۶/۴ دعوت شیرازی مدیرکل کارآفرینی وزارت تعاون از طبیب زادهدر جلسه ایکه با دعوت شیرازی مدیرکل کار آفرینی وزارت تعاون و با حضور مهرداد طبیب زاده و پانبردان معاون اداره کل و خانم کیوانی رئیس اداره گسترش تعاونی ها به ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۸۸/۶/۴ در دفتر شیرازی تشکیل شد ، روند عملیاتی و اجرائی طرح کار آفرینی ، اشتغال زا و فراملی کارآفرینی و پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر مورد بررسی قرار گرفت .

برای کسب اطلاع بیشتر از خبر مذکور روی همین عبارت کلیک کنید .

بیشتر بخوانید