۸۷/۵/۲اخطار ها و اظهار نامه های وکیل قانونی پروژه بمتجاوزین مالکیت پروژهحرکتی قوی و آغازی مبارک  برای حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارندگان آثار ثبت شده و مورد حمایت قانون .

فیروز آذر وکیل قانونی پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در تماس تلفنی با واحد ارتباط مردمی و امور بین الملل پروژه اعلام داشت : درپی گزارشات دریافتی از استان های کشور، باخبر گردیده است  برخی متجاوزین به حقوق مالکیت مادی و معنوی بدون داشتن اثر و طرح ثبت شده در مراجع ذیصلاح به سازمان ها و ادارات کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مراجعه کرده و برخلاف مفاد ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ، مصوب دی ماه ۱۳۴۸ و قوانین جاری کشور ،  تمام و یا قسمتی از اثر قانونی و دارنده شماره واسپاری همراه با ساعت و دقیقه پدیده آورنده « پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر » موکل اینجانب جناب آقای محسن طبیب زاده حکیمی  را بنام خود و یا مؤسسه خود ارائه کرده و خواهان دریافت تسهیلاتی از جمله زمین و کمک های مالی و دریافت یارانه های مرتبط به میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شده اند .

بیشتر بخوانید