۸۸/۰۱/۲۳ نامه رئیس دفتر ریاست جمهور در مورد پروژه به وزارت تعاون و اقدام وزارت تعاونبعد از تشکیل کارگروه ویژه تخصصی پروژه در دولت و دریافت اظهار نظرات کارشناسی ،  وزارت تعاون وارد مرحله دوم اقدامات تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام و اجرای پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر شد  .

برای کسب اطلاع بیشتر پیشنهاد میکند بر روی همین عبارت کلیک کنید .بیشتر بخوانید