۸۹/۱۲/۱۰ اقدام مهندس اسدالله بیات و پیگیری دوم مهندس اسدالله بیات مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان –در پی اقدامات مهندس عباسچیان و مهندس خلیلی خواه و مهندس کرم ، مهندس اسدالله بیات در اقدامی پیگیرانه نسبت به درخواست قبلی خود  ، بمنظور اخذ اعتبار ۵۰۰ میلیون ریالی برای تهیه فاز اول طرح مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، نامه ای به مهندس نوری معاون برنامه رز استاندار همدان نوشت و درخواست کرد از اعتبارات ۹۷۵۰۰ میلیون ریالی پروژه در سفر سوم ریاست جمهور به همدان ، مبلغ مذکور تامین گردد .

برای اطلاعات از اقدامات انجام شده روی همین عبارت و یا روی لوگو بالا کلیک کنید تا صفحه جدید برای مطالعتان  باز شود .


 شما در ذیل تصویر نامه مورخ ۸۹/۱۰/۱۱ بیات به مهندس نوری را ملاحظه میکنید

و همچنین نامه پیگیری دوم بیات خطاب به مهندس نوری دایر بر تامین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات ابلاغی به سازمان تعاون ۹۷۵۰۰ میلیون ریالی بابت مصوبات دور سوم هیئت محترم دولت به استان همدان را مشاهده میکنید .تصاویر ذیل عبارتند از دو برگ مصوبات ابلاغی هیئت محترم وزیران در سفر سوم ریاست جمهوری به همدان ، با امضای دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ، که میزان اعتبار ۹۷۵۰۰ میلیون ریالی « طرح در شرف تشکیل ، بنام تمدن جهان و پایتخت هنر »آن در صفحه دوم با علامت فلش مشخص شده ، مشهود است .و اینک تصاویری از مصوبه جلسه مورخ ۸۹/۱۰/۲۲ مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان که رونوشت  های آن نیز برای آقای دکتر علیشیری معاون محترم وزیر امور اقتصاد و کارائی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، برای آقای مهندس پیریائی استاندار همدان و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری ، برای مهندس نوری معاون برنامه ریزی استاندار همدان ، برای مهندس سید حسن موسوی معاون امور عمرانی استاندار همدان ، برای خلیلی خواه معاون اقتصادی سازمان متبوع به انضمام ضمائم و به مرکز خدمات سرمایه گذاری صادر شده است  ، را ملاحظه میکنید .
شایان توجه است که بیات مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ، در پاسخ به پیگیری مکتوب طبیب زاده ، طی نامه ای  اعلام میدارد « مکاتبات در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز مطالعه پروژه با معاونت محترم برنامه ریزی استانداری انجام گرفته ، که رونوشت آن جهت پیگیری و اطلاع جنابعالی ارسال شده است و در صورت تامین اعتبار ، اقدام لازم صورت خواهد گرفت » ، در نتیجه انتظار دارد وجاهت اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری و ضمانت اجرائی مصوبات ستاد تعریف شده و مدیران علاقمند به خدمت مورد مایت یشتری از قانون قرار گیرند و اقداماتت قانونیشان تضمین گردد

برای مزید ت اطلاع کاربران ارجمند ، کلیات پروژه  اشتغال زا ، کارآفرین و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، در دو صفحه درج شده است که مفاد بند های  1 و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و  10 و ۱۱ رئوس اهداف مندرج در موضوع و فعّالیت شرکت بین المللی تمدن جهان و پایتخت هنر عالم میباشد .

دیدگاه‌تان را بنویسید: