۸۹/۱۱/۳۰ افتتاح حساب بانکی شرکت و گواهی واریزی مورد تعهد .  رحیم رسولی رئیس شعبه شهید مدنی بانک توسعه تعاون همدان – در پی معرفی محسن طبیب زاده توسط اداره تعاون شهرستان همدان به شعبه مدنی بانک توسعه تعاون همدان ، حساب جاری شرکت در شرف تأسیس تعاونی بین المللی تمدن جهان و پایتخت هنرمندان عالم با همیاری آقای رحیم رسولی ریاست محترم شعبه و همکاران محترم ایشان مفتوح و همزمان رسید پرداخت لازم التادیه سرمایه ( فرم شماره ۸ ) به اداره تعاون شهرستان صادر گردید .

برای اطلاعات از اقدامات انجام شده روی همین عبارت و یا روی لوگو بالا کلیک کنید تا صفحه جدید برای مطالعتان  باز شود .
شما در ذیل تصویر نامه مذکور تهیه شده توسط باقری مسئول ثبت تعاونی و قاسم جهان آرا سرپرست اداره تعاون شهرستان همدان  ، خطاب به ریاست شعبه شهید مدنی بانک توسعه تعاون را ملاحظه میکنید.برای مزید تصویر لو گو اطلاع کاربران ارجمند ، کلیات پروژه  اشتغال زا ، کارآفرین و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، در دو صفحه درج شده است که مفاد بند های  1 و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و  10 و ۱۱ رئوس اهداف مندرج در موضوع و فعّالیت شرکت بین المللی تمدن جهان و پایتخت هنر عالم میباشد . دیدگاه‌تان را بنویسید: