۸۹/۱۱/۱۷ محمد حیدرزاده ، پاسخ استعلام ثبت نام شرکت را ابلاغ کرد .حیدرزاده مدیرکل ، یونسی و خانم نجائی  – در پی درخواست اداره تعاون شهرستان همدان و اسامی پیشنهادی طبیب زاده برای شرکت  تعاونی در شرف تاسیس  ، محمد حیدرزاده مدیر کل ثبت و اسناد و املاک استان همدان ، پاسخ استعلام دریافتی و ثبت نام خاص ، شرکت تعاونی بین المللی تمدن جهان و پایتخت هنرمندان عالم از تهران را به  اداره ثبت و املاک شهرستان همدان ابلاغ کرد .

برای اطلاعات از اقدامات انجام شده روی همین عبارت و یا روی لوگو بالا کلیک کنید تا صفحه جدید برای مطالعتان  باز شود .


 
شما در ذیل تصویر نامه مذکور تهیه شده توسط باقری مسئول ثبت تعاونی و قاسم جهان آرا سرپرست اداره تعاون شهرستان همدان  را ملاحظه میکنید.


با همیاری محمد حیدر زاده مدیرکل ثبت و اسناد استان همدان و یونسی رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان همدان و بویژه با تلاش و جدیت خانم نجائی رئیس اداره ثبت شرکت های شهرستان همدان  و بعد از معرفی اسامی پیشنهادی شرکت تعاونی در شرف تأسیس و استعلام از تهران ، نام تائید شده شرکت تعاونی بین المللی تمدن جهان و پایتخت هنرمندان عالم  ، طی نامه ذیل و توسط حیدر زاده به اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان همدان ابلاغ گردید تا از طریق اداره مذکور ( ثبت شرکت ها ) به اداره تعاون شهرستان همدان ابلاغ گردد .

تصویر ذیل ، مبین این ابلاغیه است .


برای مزید اطلاع کاربران ارجمند کلیات پروژه  اشتغال زا ، کارآفرین و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، در دو صفحه درج شده است که مفاد بند های  1 و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ رئوس اهداف مندرج در موضوع و فعّالیت شرکت بین المللی تمدن جهان و پایتخت هنرمندان عالم میباشد .دیدگاه‌تان را بنویسید: