۸۹/۱۱/۰۹مصوبه مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی استان همدان .در پی اقدامات مجدانه عباسچیان رئیس سازمان امور اقتصاد و دارائی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان و خلیلی خواه معاون سازمان مذکور و حمایت و حضور قهرمانی مطلق فرماندار همدان و معاونت های عمرانی و برنامه ریزی استانداری همدان ، مصوبه   89/10/22 دایر بر واگذاری اراضی منتخب به پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر و نیز چگونگی تامین اعتبار مهندسین مشاور برای تهیه طرح فاز  اول پروژه با همیاری میراث فرهنگی استان و اعتبارات معاونت برنامه ریزی استانداری همدان ابلاغ گردید ، ان شا الله شاهد رهگشائی و همت مضاعف مدیران استان باشیم .

مطالب را با کلیک بر روی همین عبارت و یا لگوی بالا ادامه دهید


برابر دعوت نامه مندرج در  89/10/05  عباسچیان رئیس سازمان امور اقتصاد و دارائی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی استان همدان ، روز یکشنبه بساعت  15  جلسه ای ویژه با حضور مهندس قهرمانی فرماندار همدان ، عباسچیان رئیس سازمان امور اقتصاد و دارائی ، خلیلی خواه معاون سازمان مذکور ، مهندس کرم مدیر اجرائی مرکز خدمات سرمایه گذاری ، مهندس بیات رئیس سازمان میراث فرهنگی ، مهندس یزدانی مدیرکل تعاون استان همدان ، مهندس رنجبر ضرابی رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مهندس همتی مدیرکل منابع طبیعی ، مهندس حرمتی مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی در دفتر مهندس سید حسن موسوی معاون امور عمرانی و رئیس  کارگروه مسکن و شهرسازی و رئیس کارگروه گردشگری تشکیل گردید و با اعلام تنفس در جلسات بعد ، تصمیمات ذیل اتخاذ شد .

اینک با درج تصاویر ، توجه کاربران را به مصوبه مذکور جلب کرده و انتظار میرود  با همت سازمان ها و ادارات موظف شده تاخیر ایام مذکور جبران شود :

دعوت نامه مهندس عباسچیان  رئیس سازمان امور اقتصاد و دارائی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی و دبیر ستاد سرمایه گذاری استان همدان برای رفع مشکلات بوجود آمدهدعوت نامه مجدد عباسچیان در ادامه جلسه۸۹/۱۰/۵

امیر خلیلی خواه معاونت سازمان امور اقتصاد و دارائی استان همدان

ابلاغ مصوبه  مورخ  89/10/22درخواست مدیرکل میراث فرهنگی برای رفع موانعپیگیری محسن طبیب زادهدرخواست اعتبار امکان سنجی پروژه برای انتخاب مهندسین مشاورپیگیری محسن طبیب زاده


درخواست مدیرکل میراث فرهنگی از مدیرکل منابع طبیعی برای ارائه محدوده قابل واگذاری به پروژهییگیری طبیب زاده

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: