۸۹/۰۹/۰۹ مصوبه دولت در مورد پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنربا تقدیم تبریک به شهروندان همدانی و اعضای هیئت محترم مؤسس باطلاع میرساند : معاون اول رئیس جمهور اعتبارات بخش تعاون را با ذکر نام تعاونی در شرف تاسیس پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ابلاغ کرد و بدین ترتیب نام پروژه فراملی مرکز تمدن جهان بصراحت در مصوبات هیئت دولت ثبت و درج گردید .

ادامه خبر را با کلیک بر روی همین عبارت و یا لگوی بالا ملاحظه کنیدبرای کسب اطلاع بیشتر و ملاحظه جدول و مصوبه ابلاغ شده مهندس محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و دقت نظر در نام درج شده پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر به تصاویر ذیل توجه کنید

دیدگاه‌تان را بنویسید: