پروژه کارآفرین ، اشتغال زا و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنرمن  از جانشینان الله در روی زمین ، از زیبا بین ها ،   از دردانه های با عزتی که به عظمت ایران می اندیشد و برای فردا رویایی نیک در سر دارند دعوت میکنم ……

ادامه …..بیشتر بخوانید