فیروز آذر وکیل قانونی پروژهاخطار و اطلاعیه آقای فیروز آذر ،  وکیل مدافع منافع معنوی و  مادی  پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در راستای اجرای قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ ، قابل توجه کلیه دست  اندرکاران ساخت و ساز مجتمع های گردشگری و هتل سازی ، شهر بازی ، شبیه سازی آثار تاریخی و باستانی ، شهرک های سینمائی ، شهرک های صنایع دستی ، و الگو برداران آفرینش های فکری ، سرمایه گذاران ، پیمانکاران و ….بیشتر بخوانید