۱۹/۱۲/۸۶ وجه تسمیه نام عزیز ایران افسانه ای ، مراسم و آئین نوروزیتنها از سال ۱۹۳۵ میلادی است که بر طبق تقاضای دولت وقت، نام سرزمینی که ما در آن زندگی می کنیم به "ایران" تغییر اسم داده است
.

بیشتر بخوانید