فرهنگستان هنرطبیب زاده طراح پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر  نشستی  در ساعت ۹:۳۰ صبح امروز ۰۷/۱۱/۸۵ با آقای مهندس میرحسین موسوی ریاست فرهنگستان هنر برگذار کرد 

 

بیشتر بخوانید