طوماراعتراضیه مندرج در پرشین

 

برخی از
علاقمندان به تحقق پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر از گردش کار وقت گیر و طولانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تنگ آماده و با تهیه طوماری در وبلاگ پرشین پتیشن ، تصمیم گرفتند تا با نظر خواهی از فرهیختگان و علاقمندان به صنعت گردشگری و صنایع دستی به این کم توجهی تذکر دهند تا ان شا الله به جلب توجه مسئولین سازمان مبیراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری حرکتی تجدید نظر شده حاصل شود و عملیات کاربردی از مرز حرف به عمل عبور کند

.

بیشتر بخوانید