موضوع شرکت سهامی عامتوجه کاربران را به متن موضوع شرکت سهامی عام جلب میکند ، این متن همراه با مجوز صادره مهندس علی هاشمی و بر اساس موافقت مهندس حسین مرعشی معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصویب و ابلاغ گردیده است

 

بیشتر بخوانید