داوطلبین میزبانی پروژه درخارج کشوربرخی از کشور ها و موسسات سرمایه گزاری کلان خارجی  با ارسال ایمیل و بعضآ با مراجعه حضوری در تهران و نیز اعزام نمایندگان دارنده اختیارات تام ، تمایل و اشتیاق خود را به میزبانی پروژه در ایران ( با شرایط خاص ) و بویژه داوطلبین میزبانی پروژه توسط موسسات خارج کشور 

  برای کسب اطلاع بیشتر پیشنهاد میکند بر روی همین عبارت کلیک کنید .

بیشتر بخوانید