۱۱/۹/۸۶ افتتاح دفتر تشکیل مردمی و حمایت از پروژه در شهر و استان مقدس قم .مؤسسه علمی ، پژوهشی سجاد از شهرو استان مقدس قم که بعنوان پایتخت همیشگی شیعه در جهان دارای اهمیت و اعتبار خاصی است ، به جمع علاقمندان به سیادت و شکوه ایران افسانه ای و تحقق پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر پیوست .

بیشتر بخوانید