ارتباط با ما


بدینوسیله از کلیه کاربران فرهیخته ، صاحب نظرات علمی ، تحقیقاتی مرتبط به امور گردشگری ، صنایع دستی ، مهندسین مشاور ساخت و ساز ، پیمانکاران تاسیساتی ، پیمان کاران و طراحان سایت ها و صفحات Web ، مجربین ذیل مجموعه های  IT  و  GPS ، تولید کنندگان فرهنگ و دست اند کاران امور تهیه کنندگی ، کارگردانی ، قصه نویسی ، مجریگری ، متخصصین  نور و صدا ، متخصصین تاسیس راه اندازی و مدیریت و اداره ماهواره تلویزیونی ، گزارشگران و مخبرین ، عکاسان ، وقایع نگاران ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، دانشگاهیان ، دانشجویان ، هتل داران ، راهنمایان تور ، آژانس های هواپیمائی ، فرهنگسرایان ، موزه ها ، مترجمین و بطور کلی از همه و همه و بویژه از شما که با سایت www.Tabibzadeh.Com   تماس گرفته اند  درخواست میکنیم ………..

بیشتر بخوانید