۸۷/۰۷/۲۸ بررسی و اظهار نظر دکتر منوچهر متکی وزیر امور خارجهدر تاریخ ۲۸/۷/۸۷ طی نامه شماره ۱۴۲۲۲۹/۱۰۰ وزارت امور خارجه ایران با امضای دکتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه در مورد وجاهت و ارزش پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر اعلام کرد .

برای کسب اطلاع بیشتر پیشنهاد میکند بر روی همین عبارت کلیک کنید .بیشتر بخوانید