۸۹/۰۲/۱۲معاون تشکیل ، توسعه و نظارت برتعاونی ها درخواست تصویب پروژه در شورای عالی اشتغال را نمود .طرح پروژه مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در شورای اشتغال کشور توسط وزارت تعاون برای تصویب مطرح میشود

برای مطالعه بقیه مطالب روی ارسال یادداشت کلیک کنید 

بیشتر بخوانید