۴/۴/۸۷اطلاعیه فیروز آذر وکیل پروژه به آقای مهندس شفیعی مدیرعامل شرکت همه عالمفیروز آذر وکیل پروژه کارآفرین ، اشتغال زا و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر دارنده ثبت اثر قانونی و واسپاری ، شابک و فهرست نویسی بر اساس فیپا ، با اتکال به پروردگار بزرک و متکی به  مواد حمایت قانون مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۴۸ و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران ،  طی نامه ای با ذکر موارد قانونی و اعلام حسن نیت لازم قبل از ورود بشکایت و استمداد از مراجع قانونی و دادگاه ، از جناب آقای مهندس افشین شفیعی مدیریت محترم عامل شرکت عمران ، توسعه و سرمایه گذاری همه مردم عالم درخواست نموده است تا در نشستی موارد مبهم منتهی به شفاف سازی و اتخاذ تصمیم دوستانه شود .

بیشتر بخوانید